Šacanet - mapa pokrytia

:: Šacanet - mapa pokrytia


Mapa pokrytia nemusí zahŕňať všetky miesta, na ktorých je možné zriadiť pripojenie.
Pozrite si tiež zoznam adries nižšie, alebo sa na dostupnosť služby informujte.
:: Šacanet - orientačný zoznam adries


KE-Šaca: Buzinská - Bubi Gold
KE-Šaca: Domček
KE-Šaca: FRO
KE-Šaca: Hotel Metal
KE-Šaca: Kultúrne centrum
KE-Šaca: Miestny úrad
KE-Šaca: Mládežnícka 12-14-16
KE-Šaca: Mládežnícka 18-20
KE-Šaca: Mládežnícka 22-24
KE-Šaca: Mládežnícka 26-28
KE-Šaca: Mládežnícka 30-32-34
KE-Šaca: Mládežnícka 6-8-10
KE-Šaca: Námestie oceliarov 1
KE-Šaca: Námestie oceliarov 10
KE-Šaca: Námestie oceliarov 11
KE-Šaca: Námestie oceliarov 12
KE-Šaca: Námestie oceliarov 13
KE-Šaca: Námestie oceliarov 14
KE-Šaca: Námestie oceliarov 15
KE-Šaca: Námestie oceliarov 19
KE-Šaca: Námestie oceliarov 2
KE-Šaca: Námestie oceliarov 21
KE-Šaca: Námestie oceliarov 23
KE-Šaca: Námestie oceliarov 3
KE-Šaca: Námestie oceliarov 4
KE-Šaca: Námestie oceliarov 5
KE-Šaca: Námestie oceliarov 6
KE-Šaca: Námestie oceliarov 7
KE-Šaca: Námestie oceliarov 8
KE-Šaca: Nemocnica
KE-Šaca: Učňovská 2
KE-Šaca: Železiarenská 13-15
KE-Šaca: Železiarenská 1-3-5
KE-Šaca: Železiarenská 16-18-20 (484)
KE-Šaca: Železiarenská 17-19 (491)
KE-Šaca: Železiarenská 21-23 (492)
KE-Šaca: Železiarenská 22-24-26-28 (477)
KE-Šaca: Železiarenská 2-4-6 (482)
KE-Šaca: Železiarenská 25
KE-Šaca: Železiarenská 27-29-31 (487)
KE-Šaca: Železiarenská 32-34-36 (485)
KE-Šaca: Železiarenská 33-35-37 (488)
KE-Šaca: Železiarenská 38
KE-Šaca: Železiarenská 39-41-43 (489)
KE-Šaca: Železiarenská 40-42-44 (486)
KE-Šaca: Železiarenská 46-48-50-52-54 (478)
KE-Šaca: Železiarenská 56-58-60 (479)
KE-Šaca: Železiarenská 62-64-66 (480)
KE-Šaca: Železiarenská 68-70-72-74-76 (481)
KE-Šaca: Železiarenská 8-10-12
Košice: Ludvíkov Dvor