Kto sme?

:: Šacanet - moderná komunikačná sieť


Šacanet je moderná telekomunikačná sieť v Košiciach-Šaci, umožňujúca poskytovanie internetu, televízie, telefónnych služieb a privátnych sietí. Na prenos používa optické káble, ktoré vedú k užívateľom do bytu, domu alebo budovy. Tento spôsob pripojenia poskytuje najvyššiu kvalitu a úroveň služieb spomedzi všetkých existujúcich technológií.

Šacanet od roku 2015 umožňuje pripojenie rýchlosťou 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) na užívateľa, čo je najvyššia rýchlosť, akú v súčasnosti poskytovatelia zavádzajú nielen v rámci Slovenska, ale aj celého sveta. Celková šírka pásma v hlavnom uzle siete Šacanet bude v roku 2015 približne 100 Gbit/s (100 000 Mbit/s), čo je porovnateľné rýchlosťou celého slovenského internetu dokopy. Výmenou zariadení je možné túto rýchlosť ďalej zvyšovať.

:: Otvorená sieť


Optická sieť Šacanet bola od počiatku plánovaná ako „otvorená“ sieť, ktorú môžu okrem Alternetu využiť po dohode aj iní telekomunikační poskytovatelia. Názov „Šacanet“ priamo vyjadruje túto filozofiu – nie je to sieť jednej firmy, je to sieť Šace. Obyvatelia Šace sa podieľali na výstavbe prvých optických vedení v roku 2007, aj na súčasnej výstavbe nových podzemných vedení. Pri výstavbe Šacanetu boli uložené do zeme nielen vedenia potrebné pre poskytovanie služieb firmou Alternet, ale aj rezervné chráničky a optické vlákna pre možné použitie inými poskytovateľmi či firmami.

:: Vznik a rozširovanie Šacanetu


V roku 2005 začal v Šaci poskytovať Alternet (pod pôvodným názvom „ecce“) internetové pripojenie prostredníctvom rádiových spojov vo Wi-Fi pásme. V Šaci to v tom čase bolo jedno z prvých dátovo aj časovo neobmedzených pripojení. Záujem užívateľov rástol, a bezdrôtová sieť postupne prestávala stačiť ich potrebám. Na prelome rokov 2007 a 2008 preto Alternet prepojil hlavné uzly rádiovej siete a väčšinu bytových domov závesným optickým vedením, a položil tak základ prvej a dodnes jedinej plnohodnotnej optickej siete v Šaci, nazvanej Šacanet. O dva roky sa s Alternetom zlúčil druhý lokálny poskytovateľ internetu v Šaci – Artemiss - a optická sieť Šacanet priniesla skvalitnenie služieb aj jeho užívateľom.

Nadzemné optické vedenia však boli iba dočasným riešením. V roku 2010 bola dokončená projektová dokumentácia novej podzemnej optickej siete Šacanet, ktorá má pokryť celé zastavené územie mestskej časti a prepojiť všetky bytové domy, rodinné domy, a všetky ostatné objekty. Povolenie na stavbu bolo Alternetu úradne vydané na konci roka 2011. Dve menšie etapy výstavby prebehli v rokoch 2012 a 2013, a dosiaľ najväčšia časť výstavby podzemnej optickej siete Šacanet prebehla koncom roka 2014. Rozširovanie optickej siete do okrajových ulíc mestskej časti Šaca bude pokračovať aj v roku 2015.

:: Šacanet v číslach

  • zastavané územie mestskej časti Šaca – približne 2,5 km²
  • celková dĺžka výkopov pre sieť Šacanet na tomto území – viac ako 18 kilometrov
  • celková dĺžka optických vlákien Šacanetu – viac ako 500 kilometrov
  • celková dostupná šírka pásma v hlavnom uzle siete – približne 100 Gbit/s (100 000 Mbit/s) v roku 2015

:: Šacanet - od firmy Alternet


Alternet je slovenská telekomunikačná firma. Služby sme začali poskytovať v roku 2003 pod názvom ecce, s.r.o., v roku 2009 sme sa premenovali na Alternet. Pôvodné poskytovanie internetového pripojenia v mestách a obciach košického kraja sa postupne rozšírilo aj o telefonovanie a digitálny prenos televízie, ktoré poskytujeme prostredníctvom našich dcérskych firiem IPfon s.r.o. a RegioTV s.r.o.

Alternet je zakladajúci člen Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), združenia lokálnych a regionálnych poskytovateľov internetu na Slovensku.