Kto sme?

Šacanet - moderná komunikačná sieť

Šacanet je moderná telekomunikačná sieť v Košiciach-Šaci, umožňujúca poskytovanie internetu, televízie, telefónnych služieb a privátnych sietí. Na prenos používa optické káble, ktoré vedú k užívateľom do bytu, domu alebo budovy. Tento spôsob pripojenia poskytuje najvyššiu kvalitu a úroveň služieb spomedzi všetkých existujúcich technológií.

Šacanet od roku 2015 umožňuje pripojenie rýchlosťou 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) na užívateľa, čo je najvyššia rýchlosť, akú v súčasnosti poskytovatelia zavádzajú nielen v rámci Slovenska, ale aj celého sveta. Celková šírka pásma v hlavnom uzle siete Šacanet bude v roku 2015 približne 100 Gbit/s (100 000 Mbit/s), čo je porovnateľné rýchlosťou celého slovenského internetu dokopy. Výmenou zariadení je možné túto rýchlosť ďalej zvyšovať.

Otvorená sieť

Optická sieť Šacanet bola od počiatku plánovaná ako „otvorená“ sieť, ktorú môžu okrem Alternetu využiť po dohode aj iní telekomunikační poskytovatelia. Názov „Šacanet“ priamo vyjadruje túto filozofiu – nie je to sieť jednej firmy, je to sieť Šace. Obyvatelia Šace sa podieľali na výstavbe prvých optických vedení v roku 2007, aj na súčasnej výstavbe nových podzemných vedení. Pri výstavbe Šacanetu boli uložené do zeme nielen vedenia potrebné pre poskytovanie služieb firmou Alternet, ale aj rezervné chráničky a optické vlákna pre možné použitie inými poskytovateľmi či firmami.

Vznik a rozširovanie Šacanetu

V roku 2005 začal v Šaci poskytovať Alternet (pod pôvodným názvom „ecce“) internetové pripojenie prostredníctvom rádiových spojov vo Wi-Fi pásme. V Šaci to v tom čase bolo jedno z prvých dátovo aj časovo neobmedzených pripojení. Záujem užívateľov rástol, a bezdrôtová sieť postupne prestávala stačiť ich potrebám. Na prelome rokov 2007 a 2008 preto Alternet prepojil hlavné uzly rádiovej siete a väčšinu bytových domov závesným optickým vedením, a položil tak základ prvej a dodnes jedinej plnohodnotnej optickej siete v Šaci, nazvanej Šacanet. O dva roky sa s Alternetom zlúčil druhý lokálny poskytovateľ internetu v Šaci – Artemiss - a optická sieť Šacanet priniesla skvalitnenie služieb aj jeho užívateľom.

Nadzemné optické vedenia však boli iba dočasným riešením. V roku 2010 bola dokončená projektová dokumentácia novej podzemnej optickej siete Šacanet, ktorá má pokryť celé zastavené územie mestskej časti a prepojiť všetky bytové domy, rodinné domy, a všetky ostatné objekty. Povolenie na stavbu bolo Alternetu úradne vydané na konci roka 2011. Dve menšie etapy výstavby prebehli v rokoch 2012 a 2013, a dosiaľ najväčšia časť výstavby podzemnej optickej siete Šacanet prebehla koncom roka 2014. Rozširovanie optickej siete do okrajových ulíc mestskej časti Šaca bude pokračovať aj v roku 2015.

Šacanet v číslach

  • zastavané územie mestskej časti Šaca – približne 2,5 km²
  • celková dĺžka výkopov pre sieť Šacanet na tomto území – viac ako 18 kilometrov
  • celková dĺžka optických vlákien Šacanetu – viac ako 500 kilometrov
  • celková dostupná šírka pásma v hlavnom uzle siete – približne 100 Gbit/s (100 000 Mbit/s) v roku 2015

Šacanet - od firmy Alternet

Alternet je slovenská telekomunikačná firma. Služby sme začali poskytovať v roku 2003 pod názvom ecce, s.r.o., v roku 2009 sme sa premenovali na Alternet. Pôvodné poskytovanie internetového pripojenia v mestách a obciach košického kraja sa postupne rozšírilo aj o telefonovanie a digitálny prenos televízie, ktoré poskytujeme prostredníctvom našich dcérskych firiem IPfon s.r.o. a RegioTV s.r.o.

Alternet je zakladajúci člen Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky (TÚSR), združenia telekomunikačných operátorov Slovenska.